• با طراحی مناسب راه بند
    با طراحی مناسب راه بند
  • آسانسور های ساختمانی و صنعتی
    آسانسور های ساختمانی و صنعتی
  • با بام بین، هیچ محدودیتی ندارید
    با بام بین، هیچ محدودیتی ندارید

محصولات جديد بام بین

    آخرين خبر ها    

۱۳۹۶/۱۰/۲۵
ناوبری هوایی پرنده هاى بدون سرنشین

ناوبری هوایی پرنده هاى بدون سرنشین

۱۳۹۶/۱۰/۲۵
دستکش هوشمند، حرکات زبان اشاره را به متن ترجمه می کند!

دستکش هوشمند، حرکات زبان اشاره را به متن ترجمه می کند!

۱۳۹۶/۱۰/۲۵
توربین بادی با الهام از مرغ مگس خوار

توربین بادی با الهام از مرغ مگس خوار

۱۳۹۶/۱۰/۲۴
معرفی مستند ارتباطات مهندسی

معرفی مستند ارتباطات مهندسی