بالابر دوبلکس  آلومینیومی با چرخ کارگاهی
راهبند
راهبند بیمارستان سینا
راهبند با سیستم RFID هوشمند
بالابر مفصلی