جعبه رویزیون ساده و کار کدک آسانسور Revision Box

 

جعبه رویزیون ساده و کار کدک آسانسور Revision Box Car Codec

جعبه رویزیون ( بازرسی ) آسانسور و کاربرد آن چیست ؟

معمولا وقتی آسانسور در حال نصب می باشد، یا وقتی که سرویسکار یا تعمیر کار برای انجام خدمات یا تعمیرات از طریق ایستادن بر روی سقف کابین، قصد انجام فعالیتی را داشته باشد عملکرد جعبه رویزیون آسانسور معنی پیدا می کند.
جعبه رویزیون آسانسور مسئولیت ارتباط اتصالات الکتریکی روی کابین به تابلو کنترل آسانسور را به عهده دارد که در درون آن برای این ارتباط ترمینالهایی نصب است که دارای لیبل یا برچسب مشخصات سیم های ورودی می باشد.
جعبه رویزیون ( بازرسی ) آسانسور افرا صنعت
 
برای در اختیار گرفتن کلیه فرمانهای آسانسور، وقتی نصاب یا تعمیر کار یا سرویسکار بر روی کابین آسانسور مستقر می شود، ابتدا کلید مخصوص رویزیون را فعال می کند، در این زمان کلیه ارتباطات آسانسور شامل کلیدهای شستی های احضار داخل کابین و شستی های طبقات از مدار خارج شده ( قطع می شود ) و آسانسور فقط از طریق سیستم رویزیون فرمان می گیرد.
برای سهولت کار بعضی از کلید های اصلی معمولا بر روی جعبه رویزیون نصب می شود که همیشه در دسترس باشد.

کلید هایی که روی جعبه رویزیون برای نصاب تعبیه شده است عبارتند از :

 1. کلید استپ ( توقف ) STOP
 2. کلید جهت بالا UP
 3. کلید جهت پائین DOWN
 4. کلید خارج شدن آسانسور از مدار سرویس دهی 
 5. کلید فعال شدن آسانسور و خارج شدن از مد رویزیون NORMAL
 6. کلید روشنایی در بعضی از رویزیون ها که روشنایی در آن تعبیه شده است به همراه پریز برق تلفن
 7. سیستم CODE required Car یا همان Car Codec آسانسورهای ویژه آسمان خراشها 
برای کاهش مصرف کابل OS یا همان تراول کابل ، و همچنین کاهش هزینه تامین کابل از سیستمی استفاده می شود که تعداد رشته سیمهای مصرفی کاهش پیدا می کند، در این روش اطلاعات مورد نیاز مربوط به نمایش دهنده های طبقات، شستی های احضار، توسط تعداد کمی سیم به کمک فن آوری ارسال اطلاعات توسط سریال انتقال داده می شود.
این روش که مدتی است توسط بعضی از سازندگان تابلو کنترل مورد استفاده قرار گرفته و در این سیستم می توان تعداد رشته سمیهای کابل را کاهش داد و از مصرف تعداد کابل زیاد جلوگیری نمود.

امروزه جعبه رویزیون در دو مدل ساخته می شوند که عبارتند از :

 1. ساده
 2. کارکدک Car Codec ( سریال ) 

امکانات جعبه رویزیون ساده عبارتند از :

 1. دارای کلید قطع اضطراری جهت ممانعت از حرکت ناخواسته آسانسور
 2. دارای کلید انتخاب وضعیت نرمال و رویزیون برای آسانسور
 3. دارای کلیدهای فشاری برای حرکت آسانسور در وضعیت رویزیون به سمت بالا و پایین
 4. مجهز به کلید RUN جهت افزایش ایمنی
 5. مجهز به آژیر  پیزو Pizeo
 6. استفاده از ترمینال های استاندارد با تفکیک رنگ برای جداسازی سطوح مختلف ولتاژ
 7. استفاده از مارکینگ استاندارد برای نامگذاری ترمینالها و ارتباطات مربوط به مشتری
 8. رعایت اصول استاندارد EN 81
 9. فضای حفاظتی برای پوش باتن و کلید گردان
 10. توجه داشته باشید که در این نوع، دو تراول کابل از تابلو فرمان به طرف کابین می رود
جعبه رویزیون ساده آسانسور

جعبه رویزیون کارکدک ( سیستم سریال کابین ) :

در ساختمان های بلند ، سیم های تراول کابل متناسب با تعداد طبقه افزایش یافته ، هزینه اولیه و خدمات بعدی قابل توجهی را تحمیل می نماید . برای برطرف نمودن این مشکل ، از سیستمی مرسوم به کاهش سیم (سیستم سریال کابین) استفاده می شود . در این حالت با 
 
استفاده از فناوری سریال ، اطلاعات کابین مانند نمراتور،شستی احضار و ... توسط تعداد کمی سیم منتقل می شود. در این انتقال صحت ارسال پیام بسیار اهمیت دارد . نکته مهم آن که مدار سری استپ هرگز داخل سیستم کاهش سیم نشده همواره بطور مسقیم اجرا می 
 
شود .

امکانات جعبه رویزیون کارکدک عبارتند از :

 1. مجهز به برد الکترونیکی کارکدک جهت کاهش سیم های ارتباطی تراول کابل
 2. دارای باطری جهت تامین برق آژیر و لامپ اضطراری داخل کابین ( در مواقع قطع برق )
 3. دارای کلید قطع اضطراری جهت ممانعت از حرکت ناخواستۀ آسانسور
 4. دارای کلید انتخاب وضعیت نرمال و رویزیون برای آسانسور
 5. دارای کلیدهای فشاری برای حرکت آسانسور در وضعیت رویزیون ورودی و خروجی ها
 6. مجهز به کلید RUN جهت افزایش ایمنی
 7. مجهز به آژیر پیزو Pizeo
 8. استفاده از مارکینگ استاندارد برای نامگذاری ترمینالها و ارتباطات مربوط به مشتری
 9. دارای جعبه مقاوم با رنگ الکترواستاتیک
 10. استفاده از ترمینالهای استاندارد با تفکیک رنگ ، برای جدا سازی سطوح مختلف ولتاژ
جعبه رویزیون کارکدک آسانسور افراصنعت
 
 

محل نصب جعبه رویزیون روی کابین آسانسور می باشد که در تصویر زیر می بینید :

محل نصب جعبه رویزیون روی کابین آسانسور افرا صنعت
 
0تعداد دیدگاه ها