مزیت های بالابر هیدرولیکی

مزیت های بالابر هیدرولیکی

یکی از مزیت های بالابر با کابین نسبت به آسانسورهای کششی در مصرف برق آن است. در صورتی بالا بر رو به بالا در حرکت است الکتروموتور روشن می شود ولی در صورتی که رو به پایین باشد فقط شیر برقی تخلیه فعال می شود که کار تخلیه روغن را انجام می دهد که هم در مصرف برق صرفه جویی می شود هم بی صداست.

یکی دیگر از مزیت های بالابر هیدرولیکی نداشتن چاله و موتورخانه می باشد که در اکثر منازل به علت نداشتن فضای کافی برای این کار از بالابرهای هیدرولیکی استفاده می شود.

در بالابرهای هیدرولیکی به علت جمع نشدن بوسیله بوکسل بر روی هم و استفاده از قرقره های چدنی درصد پاره شدن سیم بوکسل به صفر می رسد.

در مکان هایی که امکان چاله داشته باشد می توان از سیستم جک مستقیم استفاده کرد که در این نوع جک مستقیم با کفی در ارتباط است که تحت هیچ شرایطی سقوط نخواهد داشت، حتی اگر شلنگ پاره شود.

به علت وجود فلوکنترل در ورودی جک بالابر با سرعت همیشگی رو به پایین تخلیه می شود که بی خطرترین نوع بالابر از لحاظ امنیت و سقوط می باشد.

می توان در سیستم هیدرولیک از پمپ های کم صدای ایتالیایی (اسکرو) استفاده کرد که در اکثر منازل و فروشگاه ها جهت رضایت مشتری بکار می رود.

همچنین می توان با استفاده از شیر برقی های آسانسوری آلمانی یک تا چهار بوبین که قابلیت تنظیم فشار روغن و تاخیر در زمان پرکردن جک و تخلیه آن را دارد حرکت رو به بالا و رو به پایین کفی را که ضربه کمی وارد می کند را تاحد ممکن کم کرد.