مقایسه انواع بالابرهای ثابت هیدرولیک

مقایسه انواع بالابرهای ثابت هیدرولیک

 

مزایا و معایب انواع بالابرهای ثابت هیدرولیک

  مزایا معایب
بالابر ثابت هیدرولیک جک مستقیم ایمنی مناسب، قابلیت طراحی برای ظرفیت‌ها و تناژهای بالا، تعمیر و نگهداری آسان عمق چاهک زیاد و متناسب با کورس حرکت و یا درصورت استفاده از جک‌های تلسکوپی معادل ۳/۱ کورس حرکت، لزوم استفاده از گایدریل در اطراف دستگاه، سرعت متوسط بالاروی، سطح میز با سایز متوسط
بالابرهای ثابت آکاردئونی ایمنی مناسب، عمق چاهک کم نسبت به سایر بالابرها به عنوان مثال برای کورس ۷ متر و ظرفیت ۵ تن امکان طراحی با عمق چاهک ۷۰ سانتیمتر وجود دارد، امکان استفاده بدون گایدریل (در بعضی از مواقع محل استفاده به شکلی می‌باشد که باید بالابر کاملاً در چاهک جمع شود و از آن محل تردد خودرو انجام گیرد، این نوع مکانیزم امکان استفاده بدون گایدریل را نیز دارا می‌باشد)، قابلیت طراحی برای ظرفیت‌ها و تناژهای بالا، امکان طراحی میز کاری گسترده (مثلاً انتقال خودرو) سرعت بالاروی کم، وابستگی ارتفاع به طول میز
بالابرهای ثابت زنجیری و کابلی هیدرولیکی سرعت بالاروی زیاد، ظرفیت متوسط، سایز میز متوسط، عمق چاهک بسیار کم ایمنی کمتر نسبت به سایر بالابرها، لزوم استفاده از گایدریل در اطراف میز