نوپای ناب! (قسمت دوم)

 

نوپای ناب! (قسمت دوم)

مقالات نوپای ناب را با تعریفی از کارآفرین و کسب و کار نوپا ادامه میدهیم…

اولین پرسش آن است که کارآفرین کیست؟

از جوانان رویاپرداز با اندوخته اندک اما ایده های عالی تا رویاپردازان باتجربه وخبره در شرکت های بزرگ همگی کارآفرین محسوب میشوند. بعضا به کارآفرینانی که در یک شرکت بزرگ، به خاطر شرایط خاص ایجاد یک تیم کسب و کار نوپا ،کارآفرین سازمانی میگویند. اما برخلاف نظر عموم کارآفرینان سازمانی نقاط مشترک زیادی با سایر کارآفرینان دارند.

سپس به این پرسش پاسخ می دهیم که کسب و کارنوپا چیست ؟

کسب و کار نوپا موسسه ای انسانی است که برای ایجاد یک محصول و یا خدمت جدید در شرایط عدم قطعیت فراوانطراحی شده است.

آن چه که اهمیت دارد این است که این تعریف اشاره ای به اندازه شرکت ندارد. پس هر کس که در حال ایجاد یک محصول و یا خدمت جدید در شرایط عدم قطعیت باشد کارآفرین است حال آنکه او توسط یک سرمایه گذار ریسک پذیر تامین سرمایه شده باشد و یا در یک شرکت بزرگ با سرمایه گذاران مشخص فعالیت کند. در این تعریف؛ محصول هر منبعی از ارزش برای مشتری تعریف میشود.

معمولا شرکت های بزرگ در بهبودهای پیاپی در محصولات موجود و خدمات رسانی به مشتریان فعلی که از آن به نوآوری حفظ کننده یاد می شود بسیار خبره و موفق هستند اما در تولید محصول جدید که میتواند منبع جدید و پایداری را برای رشد ایجاد کند قدرتمند نیستند.

نمونه های موفقی از شرکت های بزرگی که در توسعه محصولات جدید و نوآورانه موفق بوده اند وجود دارد. اما آن چه که در بین این شرکت ها متشابه است فرایندی تسهیل شده توسط توسط مدیریت ارشد است که به تیم کارآفرین اجازه ی نوآوری می دهد.

نوآوری یک مسئله غیر قابل پیش بینی است اما این به این معنی نیست که قابل مدیریت نباشد. برای این به یک نظم مدیریتی جدید نیاز است که نه تنها کارآفرینان باید در آن خبره شوند بلکه افرادی که آن ها را حمایت می کنند نیز باید این نظم را به خوبی بشناسند و این یعنی ترویج کارآفرینی که در شرکت های بزرگ به عهده مدیر ارشد است.

در واقع تنها مسیر پایدار برای رشد اقتصادی یک شرکت ایجاد یک کارخانه نوآوری است. که از تکنیک های نوپای ناب برای ایجاد نوآوری استفاده می کند.

شرکت اینتوویت (بزرگترین تولیدکننده ابزارهای مالیاتی وحسابداری) یک مثال برای اثبات این نکته است که این نوع تفکر در شرکت های جاافتاده و بزرگ کارآمد است. برای نمونه یکی از محصولات مهم اینتوییت به اسم توربوتکس به علت فروش عمده در فصل مالیات روندی بسیار محافظه کارانه و سنتی بر آن حاکم بود. اکنون آن ها بیش از ۵۰۰ تغییر مختلف را که در طی سال آماده کرده اند، در دو ماه و نیم فصل مالیات آزمایش و تحلیل میکنند.

مدیرعامل اینتوویت برد اسمیت درباره ی چگونگی تحلیل تلاشهایشان میگوید: ما دو چیز را برآورد میکنیم ۱٫تعداد مشتریانی که محصولاتی را مصرف میکنند که سه سال پیش وجود نداشتند و ۲٫ درصد درآمدی که از پیشنهادهایی به دست می آید که سه سال پیش نبوده اند.

در شرکت های بزرگ مدیریت باید شرایطی را مهیا کند تا کارمندان بتوانند آزمایش هایی را که کارآفرینان به آن ها نیاز دارند انجام دهند. برای نمونه توسعه ی سیستمی توسط مدیریت ارشد در شرکت اینتوییت به کارآفرینان قابلیت آماده سازی، اجرا و تحلیل آزمایش ها در مورد تغییرات را داد.

یادگیری معتبر

به طور معمول برای اطمینان از پیشرفت سوال هایی مثل آیا کارها طبق برنامه پیش میروند؟ آیا با کیفیت خوبی انجام میشوند؟ و آیا هزینه ها مطابق پیش بینی ها بوده است؟ مطرح میشود.

حال فرض کنیم که پاسخ تمامی سوالات مطلوب باشد و بنابراین نتیجه بگیریم که وضعیت رو به بهبود و در حال پیشرفت هستیم اما اگر در حال توسعه ی محصولی باشیم که در نهایت کسی آن را نمی خواهد حال چه اهمیتی دارد که کار ها مطابق برنامه ریزی و با کیفیت انجام شوند ؟

متاسفانه یادگیری قدیمی ترین بهانه مدیران برای شکست در اجرا است و همه ی ما وقتی آبرو و شغلمان تحت تاثیر است داستان های خوبی تعریف میکنیم.

در نوپای ناب مفهوم یادگیری را باز تعریف می کنیم و آن را یادگیری معتبر می نامیم. یادگیری معتبر نوشدارو و یا یک داستان خوب برای تعریف کردن نیست بلکه روشی است برای اندازه گیری پیشرفت در شرایط عدم قطعیت. یادگیری معتبر از اجرای موفقیت آمیز برنامه ای که به ناکجا میرود جلوگیری می کند.

اریک ریز درباره ی شکست یک محصول که آن را در شرکت آی ام وی یو توسعه داده بودند می گوید : اگر من تمرکزم را روی بهتر کردن محصول به وسیله افزودن ویژگی ها و رفع خطاها نگذاشته بودم آیا ما نمیتوانستیم خیلی زودتر به پاسخ مشتریان و یادگیری برسیم؟

به بیان دیگر کدام تلاش؛ با ارزش و کدام یک هدر دهنده زمان و انرژی بود. این پرسش اساس نوپای ناب است. دیدن اتلاف ها و حذف سیستماتیک آن ها برای شرکت های نابی مثل تویوتا آن ها را در بازار موفق کرده است.

نوپای ناب ارزش را هر چیز مفید برای مشتری تعریف میکند و هر چیز دیگری اتلاف است.

یادگیری جزء ضروری پیشرفت برای کسب و کارهای نوپا است و هر تلاشی که در راستای شناخت و یادگیری نیاز های مشتری نباشد میتواند حذف شود.

ادامه دارد …

 

منابع:

The Lean Startup By Eric Ries

theleanstartup.com/principles